Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor chwe pwyllgor:

Cynllunio

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:
• Cyng/Cllr. John Pughe (Cadeirydd)
• Cyng/Cllr. Alun Wyn Evans (Is-Gadeirydd)
• Cyng/Cllr. Nancy Elizabeth Clarke
• Cyng/Cllr. Quentin Eliot Deakin
• Cyng/Cllr. Marisa Dawn O'Hara
• Cyng/Cllr. Ronald Walter McCoo
• Cyng/Cllr. Anne Lloyd-Jones

Amgylchedd

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:
• Cyng/Cllr. Ronald Walter McCoo (Cadeirydd)
• Cyng/Cllr. Aled Meredydd Lewis (Is-Gadeirydd)
• Cyng/Cllr. Nancy Elizabeth Clarke
• Cyng/Cllr. Quentin Eliot Deakin
• Cyng/Cllr. Marisa Dawn O'Hara
• Cyng/Cllr. Alun Wyn Evans
• Cyng/Cllr. Frank William Bridle
• Cyng/Cllr. Cathy Evans

Cyllid

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:
• Cyng/Cllr. Alun Wyn Evans
• Cyng/Cllr. Nancy Elizabeth Clarke
• Cyng/Cllr. Aled Meredydd Lewis
• Cyng/Cllr. Mike Stevens
• Cyng/Cllr. Frank William Bridle
• Cyng/Cllr. Eileen Jones

Personél

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:
• Cyng/Cllr. Mike Stevens (Cadeirydd)
• Cyng/Cllr. John Pughe (Is-Gadeirydd)
• Cyng/Cllr. Aled Meredydd Lewis
• Cyng/Cllr. Frank William Bridle
• Cyng/Cllr. Eileen Jones

Maes Carafanau Ynys-y-Maengwyn

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:
• Cyng/Cllr. Alun Wyn Evans (Cadeirydd)
• Cyng/Cllr. Nancy Elizabeth Clarke (Is-Gadeirydd)
• Cyng/Cllr. Aled Meredydd Lewis
• Cyng/Cllr. Quentin Eliot Deakin
• Cyng/Cllr. Marisa Dawn O'Hara
• Cyng/Cllr. Ronald Walter McCoo
• Cyng/Cllr. John Pughe
• Cyng/Cllr. Mike Stevens
• Cyng/Cllr. Frank William Bridle
• Cyng/Cllr. Anne Lloyd-Jones
• Cyng/Cllr. Cathy Evans
• Cyng/Cllr. Eileen Jones

Ymddiriedolaeth Ynys-y-Maengwyn

Mae aelodaeth y pwyllgor hwn fel a ganlyn:
• Cyng/Cllr. Aled Meredydd Lewis (Cadeirydd)
• Cyng/Cllr. Alun Wyn Evans (Is-Gadeirydd)
• Cyng/Cllr. Nancy Elizabeth Clarke
• Cyng/Cllr. Quentin Eliot Deakin
• Cyng/Cllr. Marisa Dawn O'Hara
• Cyng/Cllr. Ronald Walter McCoo
• Cyng/Cllr. John Pughe
• Cyng/Cllr. Mike Stevens
• Cyng/Cllr. Frank William Bridle
• Cyng/Cllr. Anne Lloyd-Jones
• Cyng/Cllr. Cathy Evans
• Cyng/Cllr. Eileen Jones
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner o geograph.co.uk

Administration