Cysylltiadau defnyddiol

Aelod Seneddol – Dwyfor Meirionnydd


Liz Saville Roberts AS/MP
Plaid Cymru
Angorfa
Heol Meurig
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LN

01341 422 661


Aelod Cynulliad – Dwyfor Meirionnydd


Mabon ap Gwynfor

Y Senedd
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

0300 200 7175


Cyngor Gwynedd


Galw Gwynedd
01766 771 000
https://www.gwynedd.gov.uk/

Siop Gwynedd Dolgellau
Swyddfa Ardal Meirionnydd
Cae Penarlâg
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB

Cynghorwyr Sir
Cynghorydd Anne Lloyd-Jones
Annibynnol
Hendy
Tywyn
Gwynedd
LL36 9RU

01654 710 457


Cynghorydd John Pughe

4a Marine Parade
Tywyn
Gwynedd
LL36 0DE

07503 245723
]

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri


Swyddfa’r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

01766 770 274

http://www.eryri-npa.gov.uk/

Traveline Cymru


0300 200 22 33
http://www.traveline.cymru/


Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG)


0300 123 8084

http://www.ccgwynedd.org/


Ysbyty Tywyn a’r Cylch


Bryn Hyfryd Road
Tywyn
Gwynedd
LL36 9HH

01654 710 411


Canolfan Iechyd Tywyn


Ffordd Aberdyfi
Tywyn
Gwynedd
LL36 9HL

01654 713 000Canolfan Hamdden Bro Dysynni


Stryd Fawr
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD

01654 711 763


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner o geograph.co.uk

Administration