Croeso i wefan Cyngor Tref TywynPlease note, a problem with this website means that Minutes and Agendas are unable to be uploaded. Please see Facebook for the most up to date minutes or email tywyntowncouncil@btconnect.com

https://www.facebook.com/CyngorTrefTywyn/

Mae Cyngor Tref Tywyn yn gorff stadudol wedi eu hethol, cyngor lleol sydd gydag ymrwymiad yn unig i dref a chymuned Tywyn. Mae'r cyngor yn cynnig nifer o wasanaethau yn y dref ac yn cyfrannu yn ariannol i wasanaethau a ddarparir gan gyrff stadudol a sefydliadau eraill. Mae'r cyngor yn gweithredu strwythur pwyllgor i drefnu ei ddyletswyddi a threfn llywodraethol yn well. Mae manylion am y pwyllgorau hyn fel eu haelodaeth a'u swyddogaethau ar gael yma.Cyfarfodydd y Cyngor

Cynhelir pob cyfarfod yn y Ganolfan Adnoddau, Ysgol Uwchradd Tywyn, Ffordd yr Orsaf, Tywyn, oni nodir yn wahanol.

Rhoddir cyfle i aelodau'r cyhoedd i annerch y Cyngor o flaen y cyfarfod, cyhyd ag y bod:

Rhybudd ysgrifenedig, yn rhoi gwybodaeth glir am destun y cyflwyniad, wedi'i gyflwyno i Clerc y Dref o leiaf saith diwrnod clir cyn dyddiad y cyfarfod gan unrhyw un sy'n dymuno annerch y Cyngor

Ceir dyddiadau o gyfarfodydd yn 2017/18 YmaCofnodion diweddaraf (30/07/21)


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf. Lluniau'r baner o geograph.co.uk

Administration